Search for associations in Gävle Kommun

×
Information
Välkommen till Gävle kommuns föreningsregister.
Här kan du söka efter föreningar.
Du som är föreningsansvarig kan logga in i registret uppe i högra hörnet. I inloggat läge kan du redigera föreningsinformation och kontaktuppgifter samt ladda upp föreningens verksamhetshandlingar.
Verksamhetshandlingar som krävs för att en förening ska räknas som bidragsberättigad:
- Verksamhetsberättelse
- Balansräkning
- Resultaträkning
- Signerad revisionsberättelse
- Signerat årsmötesprotokoll
- Signerat dokument som styrker firmatecknare ex. konstituerande protokoll
Name (link to more info) Type of association Activity Homepage
Nzuko Ndigbo Gävleborg Övrig föreningar Dans, Historia, Kultur, Matkultur...
Segelklubben Surfing Idrottsföreningar Segling sksurfing.se
Svensk Flyghist Fören Gävleborg Kulturföreningar Flygsport, Historia
Swedpinay Society i Gävle Kulturföreningar Musik, Språkstöd swedpinaysociety.se
SRF Gävle Funktionsvariationsföreningar Handikappverksamhet
SFK Sågkroken Övrig föreningar Fiske, Studieverksamhet sfksagkroken.se
Hedesunda Sångare Kulturföreningar Körsång, Musik hedesundasangare.se
Sörbyskolans Idrottsförening Idrottsföreningar Skolidrott
Gävle Teaterförening Kulturföreningar Teater gavleteater.se
Norrsundets Arbetarteaterförening Kulturföreningar Teater natf.se
Gävle Thai förening Kulturföreningar Integration, Matkultur, Musik facebook.com/gavleth...
Föreningen Gävle Tjäder Judo Idrottsföreningar Judo, Kendo gavletjaderjudo.se
Gävle Tjäder Basketskola Idrottsföreningar Basket
Södra Tolvfors Idrottsförening Idrottsföreningar Innebandy laget.se/stis
Fritidsgården Treffen Fritidsgård Fritidsgårdsverksamh treffen.se
Page 35/39
First Last
.... 33 34 35 36 37 ...
Next Last

Har du frågor eller synpunkter kring vårt föreningsregister - kontakta Föreningsregisteransvarig.
Vill du komma i kontakt med Kultur - kontakta Kultursamordnare eller Fritid - kontakta Fritidssamordnare.

FRI Webb-Förening
FRI® is a registrered trademark of Idavall Data AB .
v 5.2.20