Search for associations in Gävle Kommun

×
Information
Välkommen till Gävle kommuns föreningsregister.
Här kan du söka efter föreningar.
Du som är föreningsansvarig kan logga in i registret uppe i högra hörnet. I inloggat läge kan du redigera föreningsinformation och kontaktuppgifter samt ladda upp föreningens verksamhetshandlingar.
Verksamhetshandlingar som krävs för att en förening ska räknas som bidragsberättigad:
- Verksamhetsberättelse
- Balansräkning
- Resultaträkning
- Signerad revisionsberättelse
- Signerat årsmötesprotokoll
- Signerat dokument som styrker firmatecknare ex. konstituerande protokoll
Name (link to more info) Type of association Activity Homepage
SOS Kulturförening Kulturföreningar Integration, Kultur, Musik
SPF Ankaret Pensionärsföreningar Pensionärsverksamhet spfgastrikland.se/an...
SPF Gavle Pensionärsföreningar Pensionärsverksamhet spfpension.se/gavle
SPF Hille Pensionärsföreningar Pensionärsverksamhet spfpension.se/hille
SPF Pensionärsföreningen Rudan Pensionärsföreningar Pensionärsverksamhet spfpension/rudan
SPF Seniorboende i Gävle Pensionärsföreningar (Saknas) spfseniorboendeigaev...
SPF Sätra Pensionärsföreningar Pensionärsverksamhet spfpension.se/satra
SPF:s Samarbetsråd i Gävle Pensionärsföreningar Pensionärsverksamhet
SpringAid International Development Övrig föreningar Datakunskap, Insamlingar, Integration, Jämställdhet... saidsweden.se
SRF Gävle Funktionsvariationsföreningar Handikappverksamhet
Stackbo Station Kulturföreningar Teater
Staffans Motettkör Kulturföreningar Körsång
Stall Persborg Idrottsföreningar Hästskötsel, Ridning
Star Flight Funktionsvariationsföreningar Handikappverksamhet, Musik starflights.se
Stenebergsskolans Idrottsförening Idrottsföreningar Skolidrott
Page 35/40
First Last
.... 33 34 35 36 37 ...
Next Last

Har du frågor eller synpunkter kring vårt föreningsregister - kontakta Föreningsregisteransvarig.
Vill du komma i kontakt med Kultur - kontakta Kultursamordnare eller Fritid - kontakta Fritidssamordnare.

FRI Webb-Förening
FRI® is a registrered trademark of Idavall Data AB .
Accessibility report
v 5.2.28