Search for associations in Gävle Kommun

×
Information
Välkommen till Gävle kommuns föreningsregister.
Här kan du söka efter föreningar.
Du som är föreningsansvarig kan logga in i registret uppe i högra hörnet. I inloggat läge kan du redigera föreningsinformation och kontaktuppgifter samt ladda upp föreningens verksamhetshandlingar.
Verksamhetshandlingar som krävs för att en förening ska räknas som bidragsberättigad:
- Verksamhetsberättelse
- Balansräkning
- Resultaträkning
- Signerad revisionsberättelse
- Signerat årsmötesprotokoll
- Signerat dokument som styrker firmatecknare ex. konstituerande protokoll
Name (link to more info) Type of association Activity Homepage
Valbo Brukshundklubb Övrig föreningar Hundverksamhet, Utställningsverksamh valbobk.se
Valbo Hockey Club Idrottsföreningar Ishockey valbohc.se
Valbo Musikkår Kulturföreningar Musik valbomusikkar.se
Valbo Flygklubb Övrig föreningar Flygsport valboflygklubb.se
Verdandi Solidaritet Sociala föreningar Integration, Språkstöd
Verdandi Gävle Sociala föreningar Integration, Kamratstödjare, Teater verdandi.se
Valbo Fotboll Förening Idrottsföreningar Fotboll valboff.se
Valbo Folkdanslag Kulturföreningar Folkdans, Musik, Slöjd
Valbo Innebandyförening Idrottsföreningar Innebandy laget.se/vibf
Vietnamesiska Buddhistiska Kulturfören Övrig föreningar Religion daibitam.com
Vinnersjö Byalag Kulturföreningar Fotboll, Innebandy, Ishockey, Skidor...
Valbo Gymnastikförening Idrottsföreningar Gymnastik, Seniorgymnastik, Vattengymnastik www5.idrottonline.se...
Valbo Motorcykelklubb Idrottsföreningar Motorsport
Gävle Vokalensemble Kulturföreningar Körsång
Valbo Skol Idrottsförening Idrottsföreningar Skolidrott
Page 37/39

Har du frågor eller synpunkter kring vårt föreningsregister - kontakta Föreningsregisteransvarig.
Vill du komma i kontakt med Kultur - kontakta Kultursamordnare eller Fritid - kontakta Fritidssamordnare.

FRI Webb-Förening
FRI® is a registrered trademark of Idavall Data AB .
v 5.2.20