Stall Persborg

Latest update: 10/26/2021
General
Stall Persborg Create contactcard (vcf-file) for Stall Persborg
Address Persborgsv 12, 818 92, Valbo
Telefon bostad
Telefon arbete
Mobile 076-807 37 50
Email
Homepage
Other information
Founded 2005
Financial year begins (MMDD) 0101
National organisation
Activity Hästskötsel, Ridning
Summary
Log in

Log in to see all the details of your association.

Har du frågor eller synpunkter kring vårt föreningsregister - kontakta Föreningsregisteransvarig.
Vill du komma i kontakt med Kultur - kontakta Kultursamordnare eller Fritid - kontakta Fritidssamordnare.

FRI Webb-Förening
FRI® is a registrered trademark of Idavall Data AB .
Accessibility report
v 5.2.28