Search for associations in Gävle Kommun

×
Information
Välkommen till Gävle kommuns föreningsregister.
Här kan du söka efter föreningar.
Du som är föreningsansvarig kan logga in i registret uppe i högra hörnet. I inloggat läge kan du redigera föreningsinformation och kontaktuppgifter samt ladda upp föreningens verksamhetshandlingar.
Verksamhetshandlingar som krävs för att en förening ska räknas som bidragsberättigad:
- Verksamhetsberättelse
- Balansräkning
- Resultaträkning
- Signerad revisionsberättelse
- Signerat årsmötesprotokoll
- Signerat dokument som styrker firmatecknare ex. konstituerande protokoll
Name (link to more info) Type of association Activity Homepage
Forsbacka Kammarkör Kulturföreningar Musik, Sång forsbackakammarkor.s...
Forsbacka Skol-IF Idrottsföreningar Skolidrott
Frälsningsarmén Gävle Religiösa föreningar Musik, Religion, Studieverksamhet, Sång fralsningsarmen.se/g...
Frälsningsarméns Ungdomskår Religiösa föreningar Musik, Scouting, Studieverksamhet, Sång fralsningsarmen.se/g...
Framtida Ungdomar Övrig föreningar Fotboll, Läxhjälp, Språkstöd
Fria Kanalen Gävle Övrig föreningar (Saknas)
Friluftsfrämjandet Övrig föreningar Kanoting, Längdskidåkning friluftsframjandet.s...
Friskis&Svettis Idrottsförening Idrottsföreningar Gympa, Löpning, Motion, Spinning... friskissvettis.se/ga...
Fritidsföreningen Nordost Övrig föreningar Fotboll, Fritidsgårdsverksamh
Fritidsgården Brynjan Fritidsgård Fritidsgårdsverksamh brynjan.com
Fritidsgården FUBB Fritidsgård Fritidsgårdsverksamh
Fritidsgården Legenden Fritidsgård Fritidsgårdsverksamh
Fritidsgården Soffan Fritidsgård Fritidsgårdsverksamh facebook: soffanfrit...
Fritidsgården Treffen Fritidsgård Fritidsgårdsverksamh treffen.se
Fritidsgården Zebran Fritidsgård Fritidsgårdsverksamh, Studieverksamhet, Teater brynjan.com
Page 9/40
First Last
.... 7 8 9 10 11 ...
Next Last

Har du frågor eller synpunkter kring vårt föreningsregister - kontakta Föreningsregisteransvarig.
Vill du komma i kontakt med Kultur - kontakta Kultursamordnare eller Fritid - kontakta Fritidssamordnare.

FRI Webb-Förening
FRI® is a registrered trademark of Idavall Data AB .
Accessibility report
v 5.2.28