Search for associations in Gävle Kommun

×
Information
Välkommen till Gävle kommuns föreningsregister.
Här kan du söka efter föreningar.
Du som är föreningsansvarig kan logga in i registret uppe i högra hörnet. I inloggat läge kan du redigera föreningsinformation och kontaktuppgifter samt ladda upp föreningens verksamhetshandlingar.
Verksamhetshandlingar som krävs för att en förening ska räknas som bidragsberättigad:
- Verksamhetsberättelse
- Balansräkning
- Resultaträkning
- Signerad revisionsberättelse
- Signerat årsmötesprotokoll
- Signerat dokument som styrker firmatecknare ex. konstituerande protokoll
Name (link to more info) Type of association Activity Homepage
Almagrundets Vänner Övrig föreningar (Saknas)
Al-Rashideen Moskén Idrottsföreningar Badminton, Bandy, Basket, Fotboll...
Alternativboden Lyktan Övrig föreningar (Saknas)
Alzamalek Förening i Gävle Övrig föreningar Bordtennis, Boxning, Fotboll, Gymnastik...
Amnesty International grupp 49 Övrig föreningar Mänskliga rättighete, Opinionsbildare amnesty.se
Ångestsyndromsällskapet Gävle Funktionsvariationsföreningar Handikappverksamhet angest.se/gavle
Arbetarteater Pegasus Kulturföreningar Fritidsaktiviteter, Konst, Kultur, Rekreation... atpegasus.com
Ardaa Relief Kulturföreningar Folkmusik, Språkstöd
Arkiv Gävleborg Kulturföreningar Kultur arkivgavleborg.se
Aros Gävleborg Övrig föreningar Samhällsfrågor, Teater teateraros.se
Arrangörsföreningen Folkmusikfest Kulturföreningar Musik folkmusikfesten.nu
Astma- och Allergiföreningen Funktionsvariationsföreningar Handikappverksamhet gavle.astmaoallergif...
Atemi Tai Jutsu Idrottsföreningar Kampsport
Axmarby Idrottsförening Idrottsföreningar Fritidsgårdsverksamh laget.se/axmarbyif
Axmarby Intresseförening Övrig föreningar Aerobic, Boule, Fiske, Friluftsliv... axmarby.n.nu
Page 2/40

Har du frågor eller synpunkter kring vårt föreningsregister - kontakta Föreningsregisteransvarig.
Vill du komma i kontakt med Kultur - kontakta Kultursamordnare eller Fritid - kontakta Fritidssamordnare.

FRI Webb-Förening
FRI® is a registrered trademark of Idavall Data AB .
Accessibility report
v 5.2.28