Svenska Endokrinolog Föreningen

Latest update: 1/31/2023
General
Svenska Endokrinolog Föreningen Create contactcard (vcf-file) for Svenska Endokrinolog Föreningen
Niclas Abrahamsson
Address Slåttervägen 15, 75646, Uppsala
Telefon bostad
Telefon arbete 0186114397
Mobile 0709389354
Email niclas.abrahamsson@akademiska.se
Homepage https://endokrinologforeningen.se/
Other information
Founded 2000
Financial year begins (MMDD) 0101
National organisation Svenska Läkarförbundet
Activity Samhällsfrågor
Summary Föreningen utgör en sammanslutning av endokrinologiskt intresserade personer i Sverige. Föreningen är en medlemsförening i Svenska Läkarsällskapet (SLS) och en specialistförening inom Sveriges Läkarförbund (SLF). SEF är även en medlemsförening i The European Society of Endocrinology (ESE).

Föreningen har till uppgift att främja endokrinologins utveckling bland annat genom att anordna vetenskapliga sammankomster, främja medlemmarnas utbildningsmässiga och vetenskapliga intressen samt tillvarata medlemmarnas fackliga intressen. SEF arrangerar årligen Endokrindagarna med föreläsningar inom klinisk endokrinologi. Vidare delar föreningen ut stipendier och priser. Föreningen är en remissinstans för frågor inom ämnet endokrinologi samt tillhandahåller patientinformation för olika endokrina sjukdomar.
Log in

Log in to see all the details of your association.

Har du frågor eller synpunkter kring vårt föreningsregister - kontakta Föreningsregisteransvarig.
Vill du komma i kontakt med Kultur - kontakta Kultursamordnare eller Fritid - kontakta Fritidssamordnare.

FRI Webb-Förening
FRI® is a registrered trademark of Idavall Data AB .
Accessibility report
v 5.2.28