Omställning Gävle

Latest update: 1/13/2022
General
Omställning Gävle Create contactcard (vcf-file) for Omställning Gävle
Björn Marklund
Address Batterigatan 19, 802 60, Gävle
Telefon bostad
Telefon arbete
Mobile 070 6724232
Email info@omstallninggavle.se
Homepage www.omstallninggavle.se
Other information
Founded 2018
Financial year begins (MMDD) 0101
National organisation
Activity Miljö, Naturvård, Samhällsfrågor, Studiecirklar, Studieverksamhet
Summary
Log in

Log in to see all the details of your association.

Har du frågor eller synpunkter kring vårt föreningsregister - kontakta Föreningsregisteransvarig.
Vill du komma i kontakt med Kultur - kontakta Kultursamordnare eller Fritid - kontakta Fritidssamordnare.

FRI Webb-Förening
FRI® is a registrered trademark of Idavall Data AB .
v 5.2.24