Present bookings for

 in Gävle Kommun 12/5/2022 - 1/4/2023
  • No permission to view these bookings

Order by
 

Error: Conversion from string "" to type 'Double' is not valid.
Har du frågor eller synpunkter kring vårt föreningsregister - kontakta Föreningsregisteransvarig.
Vill du komma i kontakt med Kultur - kontakta Kultursamordnare eller Fritid - kontakta Fritidssamordnare.

FRI Webb-Förening
FRI® is a registrered trademark of Idavall Data AB .
v 5.2.24