Present bookings for Evangeliska Fosterlandsstiftelsen

Evangeliska Fosterlandsstiftelsen in Gävle Kommun 12/5/2022 - 1/4/2023

Order by
 

Har du frågor eller synpunkter kring vårt föreningsregister - kontakta Föreningsregisteransvarig.
Vill du komma i kontakt med Kultur - kontakta Kultursamordnare eller Fritid - kontakta Fritidssamordnare.

FRI Webb-Förening
FRI® is a registrered trademark of Idavall Data AB .
v 5.2.24