Naturskyddsföreningen i Gävle

Latest update 4/17/2018
General
Naturskyddsföreningen i Gävle Create contactcard (vcf-file) for Naturskyddsföreningen i Gävle
 
Box 6029
800 06 Gävle
Email: per.staffan.lundgren@gmail.com
Homepage: www.gavle.naturskyddsforeningen.se
Contact
Josefsson Örjan Create contactcard (vcf-file) for Josefsson Örjan
Kansligränd 12 B
802 23 Gävle
Telefon hem: 026-14 01 65
Telefon arbete:
Mobile: 070-333 61 23
Email: orjanjosefsson@gavlenet.se
Other information
Founded
1946 
Financial year begins (MMDD)
0101
National organisation
SV.NATURSKYDDSFÖRENINGEN 
Activity
Föredrag, Kultur, Undervisning, Naturvård,
Miljö,
Summary
Bevaka och väcka opinion i natur- och miljövårdsfrågor. Sprida intresse för och ge ökad kunskap om dessa frågor genom föredrag och exkursioner m m . 
Log in
Write username and password if you want more information about your assocation
 
 

Empty data

The contact information stored on this contact will be removed. Continue?FRI Webb-Förening
FRI® is a registrered trademark of Idavall Data AB .